Autodesk Inventor – potężne narzędzie do modelowania trójwymiarowego

Inventor to jeden z najbardziej zaawansowanych programów do modelowania. Wiele osób ceni go za przejrzysty interfejs i bardzo rozbudowaną zakładkę ‚Pomoc’, która zawiera dużo informacji na temat oferowanych narzędzi. Jest to jednak oprogramowanie bardzo zaawansowane, dające duże możliwości, dlatego przydatne są szkolenia Inventor, które pozwalają poznać wszystkie, często złożone narzędzia. Jedną z największy zalet Inventora jest łatwość formowania brył. Bardzo logiczne i dobrze zaprojektowane narzędzia do zaokrąglania i fazowania, pozwala na szybkie dostosowanie bryły tak, by łatwy był jej montaż. Szkolenia Inventor obejmują również składanie poszczególnych elementów, w jeden model. Program ten pozwala nie tylko na ograniczanie powierzchni względem siebie czy wyliczanie wagi, ale również wychylenia elementów względem siebie.

Pozwala to na złożenie modelu mechanizmu, który zachowuje wszystkie jego płaszczyzny ruchu. Szkolenia Inventor pozwalają również poznać generatory. Są to wbudowane, małe programy, które na podstawie informacji wprowadzonych przez użytkownika, same tworzą model. Znacznie przyśpiesza to pracę. Co ciekawe, wszystkie generatory oferowane w programie od Autodesku, uwzględniają takie warunki, jak optymalizacja kosztów wykonania czy możliwość montażu. Dzięki temu, zaproponowane rozwiązanie jest optymalne.

Dużą rolę w modelowaniu w Inventorze odgrywają również sprytnie zaimplementowane powtórzenia po zadanym elemencie geometrycznym. Umożliwia to szybkie modelowanie otworów czy wypustek, zgodnie z zaprojektowanym drugim elementem. Szkolenia inventor umożliwiają poznanie wielu modułów tego zaawansowanego programu. Zaczynając od samych podstaw, jak konfigurowanie przestrzeni roboczej i modelowanie pierwszych brył, przez bardziej skomplikowane złożenia, oraz wszystkie związane z nimi akcje, takie jak ustawianie blokad i współpracujących powierzchni, kończąc na generatorach. Te ostatnie, to nie tylko korzystanie z narzędzia, ale również możliwość pisania własnych generatorów. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *